Aangepaste template ISO 9001: Risico’s en kansen

  • Inclusief SWOT analyse;
  • Stel de belangrijkste risico’s en kansen vast;
  • Werk het actieplan uit;
  • Gebruik risico’s en kansen als input voor verbetering.

 

Vul je naam en email in en ontvang direct de PDF

In september 2017 hebben we hier een compleet nieuwe template voor Risico’s en Kansen geplaatst. Wat bleek? De oude werkte niet voor ons en hebben we eigenlijk nooit op die manier toegepast. Het huidige exemplaar werkt altijd en is toepasbaar op allerlei soorten bedrijven en processen.


Meer informatie over risico’s en kansen

Het managen van risico’s en kansen is een nieuw onderwerp in de ISO 9001:2015.

Toch is het in de praktijk niet geheel nieuw: je houdt nu waarschijnlijk al rekening met kansen en risico’s. Voor de nieuwe norm moet je deze nu alleen beter onderzoeken, registreren en bijhouden. Zowel op bedrijfsmatig niveau als op procesniveau.

 

Continu verbeteren

De nieuwe ISO 9001 draait om structureel verbeteren. Daarom moet je rekening houden met belangrijke risico’s en kansen. Waarom? Omdat hieruit verbeteringen voortkomen. Verbeteringen waar de klant weer meer tevreden van wordt. Of verbeteringen waarmee je dienstverlening beter wordt of je bedrijfsvoering efficiënter.

 

Risico’s en kansen (6.1)Gratis template ISO 9001

Deze volgen uit de beoordeling van:

  • context van de organisatie (4.1)
  • belanghebbenden (4.2)
  • processen (4.4)
  • evaluatie van de prestaties (9)

 

 

 

 

Bepaal de belangrijkste

Het zou kunnen dat hier een waslijst met onderwerpen uit voortkomt. Het is vervolgens slim dat je je beperkt in het aantal onderwerpen dat je daadwerkelijk gaat oppakken. Je kunt nooit alles in één keer afhandelen. Beoordeel wat de belangrijkste zijn, of welke het makkelijkst zijn op te lossen.

 

Met de ISO+ template krijg je een handvat om te beoordelen welke onderwerpen voor jullie het belangrijkst zijn.