Gratis template ISO 9001: Vaststellen processen

  • Denk na over je processen voordat je met de nieuwe ISO 9001 begint.
  • Een eenvoudig model dat op alle kleinschalige bedrijven van toepassing is.
  • Voldoet aan de procesbenadering van de nieuwe norm.

 

Vul je naam en email in en ontvang direct de PDF.


Meer informatie over de procesbenadering ISO 9001

De nieuwe ISO 9001 gaat ervan uit dat alle activiteiten, middelen, producten en ook mensen als een proces gezien kunnen worden.
Processen kunnen worden beschreven, beoordeeld en continu worden verbeterd. Precies waar de nieuwe norm over gaat.

processen iso 9001Voordat je start met het invoeren van de nieuwe ISO 9001, breng je eerst de hoofdprocessen in je bedrijf in kaart.

 

Nieuwe processen

Er vallen nu wellicht meer processen onder het certificaat dan voorheen. Dat komt omdat veel uitsluitingen niet meer zijn toegestaan en omdat er niet meer specifiek wordt omschreven welke processen verplicht onder het systeem moeten vallen.

Nu is het zo dat alle activiteiten die een relatie hebben met klanten en kwaliteit, onder de ISO 9001 vallen. Denk hierbij aan ICT, facilitair, marketing, receptie of delen van de financiële administratie.

 

Bedrijfsprocessen

Wij hanteren een eenvoudige methode om de processen in het bedrijf in kaart te brengen. We delen we ze op in drie hoofdprocessen. Dit maakt het makkelijker om de verschillende soorten bedrijfsprocessen te onderscheiden. Dit zijn:

  1. Organisatieprocessen – Ondersteunend aan het gehele bedrijf
  2. Ondersteunende processen – Ondersteunend aan uitvoering
  3. Uitvoeringsprocessen – Primaire processen uitvoering of productie

In kleinschalige bedrijven worden 2 en 3 vaak gecombineerd.

In de bijgaande template vind je een toelichting en kun je zelf aan de slag om je processen volgende de nieuwe ISO 9001 in kaart te brengen.