Case study ISO 9001 – W&A Service Amsterdam

Van 0 naar 100 in drie maanden

Het Amsterdamse W&A Service heeft in drie maanden tijd het ISO 9001:2015 certificaat behaald. Bijzonder detail: bij de start hadden ze alleen het VCA**certificaat. Met een zeer betrokken directie en onze tools hebben we in korte tijd een succesvol systeem opgezet.

 

Meer opdrachten

Aan het eind van 2016 besloot het Amsterdamse W&A Service om op korte termijn het ISO 9001:2015 certificaat te behalen. Hiermee zouden ze niet alleen hun kwaliteit kunnen aantonen, ze konden zich ook inschrijven op nieuwe en grotere gemeentelijke opdrachten.

 

Een nieuw systeem

We zijn gestart met het vaststellen van de bedrijfsprocessen en het opzetten van een administratie. Vervolgens hebben we een praktisch systeem ingericht dat voldoet aan de eisen van ISO 9001, VCA** en van de algehele bedrijfsvoering. Er is steeds teruggekoppeld met de medewerkers en feedback aan klanten gevraagd middels tevredenheidsenquêtes.

 

Jaarplanning

Een belangrijke pijler van het nieuwe systeem is de jaarplanning geworden. Hierin staan alle jaarlijkse activiteiten voor ISO 9001 en VCA. Met de maandelijkse overzichten die hieruit voortkomen weet iedereen precies wat er gedaan moet worden. Als men dit nauwgezet opvolgt blijven ze continu aan de eisen voldoen!

De maandoverzichten zijn erg handig. Dit maakt het mij makkelijk en we kunnen nu niets meer vergeten.
Ron Linkens, W&A Service

 

Innovatie en kwaliteit

W&A Service is gericht op innovatie, het leveren van kwaliteit en een goede samenwerking met medewerkers, klanten en derden. Precies waar de ISO 9001 ook om draait. Met zo’n instelling is het invoeren van de ISO 9001 een makkie. Door KPI’s in te zetten konden we nog meer vorm geven aan de verbetering van deze zaken.

 

De audit

De audit was spannend natuurlijk. Niet alleen voor W&A Service, maar ook voor mij. Gelukkig troffen we een auditor met veel praktische kennis van de nieuwe ISO 9001. Hij constateerde dat W&A en haar systeem aan volledig de eisen voldeed. Bovendien vond hij het een helder verhaal en goed passen bij het bedrijf.

 

De constructieve samenwerking heeft ervoor gezorgd dat we dit zo snel voor elkaar hebben gekregen.
Wendy Lemmens

 

Resultaat

Het verkregen ISO 9001 certificaat is voor W&A Service de kers op de taart. Hiermee leveren ze niet alleen kwaliteit, ze kunnen het nu ook aantonen. En dat sterkt het vertrouwen van opdrachtgevers. Ook beschikt W&A nu over een systeem waarmee ze hun werkwijze nog beter beheersen en continu verbeteren.

 

En die gemeentelijke opdrachten? De eerste werd al na een paar weken toegekend.

21 mei 2017

Wendy Lemmens ISO+

Gebruikte tools

ISO+ Checklist ISO 9001

Template en checklist processen

KAM-Jaarschema

KAM-Actielijst

Enquête Klanten

Enquête Medewerkers

Analyse context, risico’s en kansen

Inleiding van het managementsysteem

Interne audits

Directiebeoordeling

Matrix ISO 9001

Functiebeschrijvingen