5 Stappen naar ISO 9001

In 5 Stappen naar een goed georganiseerd bedrijf met de ISO 9001

Wij begeleiden kleinschalige bedrijven bij het invoeren van de ISO 9001. Daarvoor hebben we het 5 Stappen programma met het digitale kwaliteitshandboek ontwikkeld. Hiermee wordt het invoeren van de ISO 9001 een stuk makkelijker en ook beter. Want als je de stappen en acties nauwgezet opvolgt ben je klaar voor certificering én heb je je bedrijfsprocessen goed georganiseerd.

Je ontvangt het complete systeem op maat met daarbij advies & begeleiding per dag. Wij richten het systeem in, verzorgen de kick-off en jullie gaan daarmee verder aan de slag. Wij ondersteunen vervolgens daar waar nodig en begeleiden jullie naar certificering. Advies op locatie is altijd per dag, maar het is daarnaast ook mogelijk om regelmatig online af te stemmen.

Bekijk hier het complete systeem.

Werkwijze

Eerst even afstemmen

In een gesprek stellen we vast wat jullie wensen zijn en welke vorm van begeleiding er nodig is. Jullie ontvangen een offerte met een plan van aanpak.

Kick-off en inrichten systeem

We brengen de bedrijfsprocessen in kaart en richten het digitale kwaliteitshandboek en de projectplanning in. Daarna geven we een kick-off meeting voor de betrokken medewerkers zodat iedereen weet wat er gaat gebeuren en wat zijn/haar acties hierbij zijn.

We spreken helder af wat onze vervolgafspraken zijn en wat jullie acties zijn.

Uitwerken

Vervolgens gaan jullie aan de slag met het digitale kwaliteitshandboek en de acties uit het 5 Stappen programma. De kwaliteitsmanager begeleidt de proceseigenaren en houdt hiervoor de projectplanning bij.

Wij ondersteunen bij het uitwerken, organiseren of voorlichten. Na iedere begeleidingsdag van ISO+ ontvang je een voortgangsrapportage en zetten we acties uit voor de volgende keer.

Eindevaluatie

Voordat de certificering plaatsvindt voeren wij een laatste controle uit. Is alles in orde en hebben jullie overal aan gedacht? Dit rapporteren wij in een verslag dat dan meteen meetelt als interne audit.

ISO 9001 Advies & begeleiding

Tijdsduur

De tijd die nodig is om een ISO 9001 systeem in te voeren is afhankelijk van zaken als: aantal medewerkers, aantal vestigingen en de huidige mate van structuur en organisatie.

Doen jullie als bedrijf al veel aan kwaliteitsborging en zijn de processen goed beheerst? Dan heb je minder tijd nodig om de ISO 9001 in te voeren. Gemiddeld genomen duurt een traject 3 tot 12 maanden.

Frequentie

De frequentie van onze begeleiding bepalen we in overleg. Wij variëren daarin al naar gelang jullie behoefte. Zo zijn er bedrijven waar we 1 dag per week komen en bedrijven waar we 1 dag per 2 maanden komen.

Ook is het mogelijk om online begeleiding te krijgen. We maken daarvoor dan een regelmatige video-afspraak.

Offerte met plan van aanpak

Na de kennismakingsgesprekken ontvangen jullie een plan van aanpak met een heldere offerte. Daarin staat wat we gezamenlijk gaan doen en we maken een inschatting van de tijdsduur, begeleiding en kosten.

Het ISO+ systeem kost 975,– (excl. BTW). Bij adviestrajecten die langer zijn dan 6 dagen, is dit gratis.