9 Veranderingen in de ISO 9001

De belangrijkste veranderingen in de ISO 9001

In 2015 is er een nieuwe versie van de ISO 9001 uitgekomen. Dit was de eerste grote wijziging in 15 jaar, dus er is nogal wat veranderd. Inhoudelijke opmerkingen uit de praktijk zijn verwerkt. Ook sluit de norm aan bij moderne ontwikkelingen in bedrijfsvoering. En de inhoud van de norm is gelijk gesteld aan andere systeemnormen zoals de ISO 140001 of 18001.

Kortom, de ISO 9001 is weer helemaal bij de tijd. Maar er is wel het één en ander veranderd.

 

1. Directie is verantwoordelijkveranderingen ISO 9001

Goed nieuws, vanaf nu de directie is verantwoordelijk voor kwaliteit en rechtstreeks betrokken bij: het functioneren van het systeem, strategie, klanten, risico’s en kansen en continue verbetering.

.

2. Alles draait om continu verbeteren

De focus ligt op continue verbetering, van alles.
Het bedrijf moet kwaliteitsprestaties, het systeem, de werkwijze en klanttevredenheid continu verbeteren.

veranderingen ISO 9001

.

3. Kwaliteitshandboek wordt kwaliteitssysteem

Een modern managementsysteem bestaat uit meer dan alleen een handboek. Zoals: programma’s, software, checklisten, planningen, procedures, websites etc.

.

4. Minder vastleggen, meer registreren

Er zijn slecht vier verplichte procedures. Daarnaast stel je zelf vast voor welke andere processen je een procedure nodig hebt en op welke manier je deze vastlegt.

Het idee achter de norm is veranderd. In plaats van eindeloos te beschrijven hoe je iets doet moet je het vooral doen en laten zien. De output moet je registreren en evalueren.

veranderingen ISO 9001

 

ISO 9001 Risico'sISO 9001 Kansen

.

5. Risico’s en kansen

Nieuw is dat kwaliteitskansen en -risico’s bepalend zijn. In de uitwerking van het kwaliteitssysteem moet er rekening worden gehouden met strategische risico’s en kansen. Deze stel je vast aan de hand van een onderzoek naar enkele voorgeschreven onderwerpen.

6. Afstemmen op klanten

ISO 9001 Tevreden Klanten

Het afstemmen op de verwachtingen van klanten en belanghebbenden (medewerkers, branche, bestuur etc.) is een nieuw onderwerp. Het gaat erom dat de wensen en verwachtingen van klanten bekend zijn. En dat hiermee rekening wordt gehouden in de bedrijfsvoering en dienstverlening.

.

7. Voldoen aan normen en wetgeving

Nieuw. Een pittig onderwerp. Je moet aantoonbaar aan kwaliteitsnormen en -regelgeving voldoen. Welke normen en regels relevant voor het bedrijf zijn, stelt de directie vast.

.

8. Meer activiteiten onder het certificaat

Alle bedrijfsprocessen die te maken hebben met kwaliteit en de klant, vallen er onder. Dit betekent dat zaken als ICT, receptie, marketing e.d. mogelijk ook onder je systeem vallen. Ook zijn er (bijna) geen uitsluitingen meer mogelijk, dus mag je bepaalde bedrijfsactiviteiten niet meer weglaten.

.

9. Procesorganisatie

Alles is een proces en ieder proces heeft dezelfde randvoorwaarden. In plaats van een hiërarchische structuur vertaal je je bedrijf in een structuur met hoofdprocessen. Wij hebben hier een handige indeling voor.

ISO 9001 Procesverbetering ISO plus

In totaal bestaat de nieuwe norm voor 33% uit nieuwe eisen en voor 33% uit gewijzigde eisen. De rest is gelijk gebleven. Bovendien gaat het niet meer alleen om de kwaliteit van de uitvoering maar om de kwaliteit van het hele bedrijf.

 


Tot slot,

Wil je de nieuwe ISO 9001 ook succesvol invoeren? Wij helpen je daarbij op weg, met onze trainingen of een kortdurende begeleiding. Zo ontdek je hoe je de nieuwe norm met meer gemak, snelheid en plezier implementeert.