Hoe stel je de procesorganisatie vast?

De procesbenadering in de ISO 9001 – Inclusief gratis template

Als je start met het invoeren van de nieuwe ISO 9001, breng je eerst de bedrijfsprocessen in kaart.

De structuur van een bedrijf wordt gevormd door de verschillende bedrijfsprocessen. En dus niet door het organisatieschema.
Het kenmerk van processen is dat je ze kunt beschrijven, beoordelen en continu verbeteren. Precies waar de ISO 9001 over gaat.

 

Welke bedrijfsprocessen vallen eronder?

Als je kijkt naar het doel van de ISO 9001:

Beheersen en verbeteren van kwaliteit & klanttevredenheid

dan vallen vrijwel alle bedrijfsprocessen onder het certificaat.

Alle activiteiten die een relatie hebben met klanten en kwaliteit, vallen onder de ISO 9001. Denk hierbij aan sales, HRM, productie, IT, facilitair, marketing, receptie en ook een deel van de financiële administratie.

processen iso 9001

Vroeger had je ook de mogelijkheid om bepaalde bedrijfsonderdelen uit te sluiten van certificering. Maar dat is in veel gevallen niet meer toegestaan.

 

Structuur van de bedrijfsprocessen

Er is een eenvoudige methode om de bedrijfsprocessen in kaart te brengen. We delen we ze daarvoor op in drie hoofdprocessen. Hiermee kun je de verschillende soorten processen vrij eenvoudig indelen. Dit zijn:

  1. Organisatieprocessen – Ondersteunend aan het gehele bedrijf
  2. Ondersteunende processen – Ondersteunend aan uitvoering
  3. Uitvoeringsprocessen – Primaire processen uitvoering of productie

In kleinschalige bedrijven worden 2 en 3 vaak gecombineerd.

In de bijgaande template vind je een toelichting en kun je zelf aan de slag om de bedrijfsprocessen in kaart te brengen.

Gratis template ISO 9001: Vaststellen bedrijfsprocessen

  • Denk na over je processen voordat je met de ISO 9001 begint.
  • Een eenvoudig model dat op alle kleinschalige bedrijven van toepassing is.
  • Voldoet aan de procesbenadering van de norm.

 

Vul je naam en email in en ontvang direct de PDF.

Wil je ook een ISO 9001 certificaat waar je écht iets aan hebt?

ISO+ is gespecialiseerd in goed georganiseerde kwaliteitsmanagementsystemen. Je ontvang niet alleen persoonlijke begeleiding en structuur. Maar ook een voorbeeld-kwaliteitsmanagementsysteem met heldere templates.

Dat betekent  + makkelijker invoeren   + beter organiseren   + meer resultaat