Rol van de kwaliteitsmanager

Jouw rol als Kwaliteitsmanager volgens ISO 9001:2015

Met de komst van de nieuwe ISO 9001 verandert er het een en ander voor je als kwaliteits­manager. Kon je er voorheen nog een eind mee komen om veel alleen te doen, nu kan dat niet meer. Niet alleen omdat de directie eindverantwoordelijk is voor kwaliteit, maar ook omdat kwaliteit breder in de organisatie wordt uitgezet.

Wat betekent dat voor jou als kwaliteitsmanager?

Wat zijn jouw taken en hoe vul je je nieuwe centrale rol in?

Om je een idee te geven vind je hier een functie van een kwaliteitsmanager die bij de tijd is én vorm geeft aan de nieuwe ISO 9001. Ik heb verschillende vacatures en de nieuwe norm naast elkaar gelegd om tot het volgende overzicht van taken en vaardigheden te komen.

 

Voorbeeld functie kwaliteitsmanager ISO 9001:2015

 • Je bent communicatief vaardig, weet mensen te motiveren en kunt goed samenwerken.
 • Je draagt bij aan het optimaliseren van ons bedrijfsmanagementsysteem. Je initieert verbeteringen en verbeterprojecten en zet anderen aan om hetzelfde te doen.
 • Je bent er mede verantwoordelijk voor dat we onze certificaten behouden.
 • Je ondersteunt de ontwikkeling, verbetering en documentatie van onze processen.
 • Je beheert de kwaliteitsregistraties en ziet er op toe dat deze worden afgehandeld.
 • Je stemt regelmatig af met de directie over kwaliteitszaken en -registraties en organiseert twee keer per jaar een management review.
 • Je stelt kwaliteitsplannen op in overleg met de klant en de projectleiding. Je stuurt de projectkwaliteitscontroles aan, houdt deze bij en neemt actie bij afwijkingen.
 • Je bent het centrale aanspreekpunt als het gaat om kwaliteit en procesverbetering. Je bent actief in het uitdragen van het kwaliteitsdenken en het stimuleren van klantgerichtheid.
 • Je voert interne audits uit, zet het auditprogramma uit en bewaakt de opvolging.
 • Je organiseert het managementsysteem en de bijbehorende registraties efficiënt en toegankelijk en zorgt waar mogelijk voor vereenvoudiging en automatisering hiervan.
Functie kwaliteitsmanager ISO 9001Vaardigheden
 • Je hebt ervaring met de ISO 9001 en kennis van de nieuwe ISO 9001:2015.
 • Je bent communicatief vaardig, zowel in woord als in geschrift.
 • Je bent doelgericht en hebt een praktische instelling.
 • Je bent op de hoogte van ontwikkelingen in je vakgebied.
 • Je beschikt over bedrijfskundig en technisch inzicht.
 • Je hebt inzicht in processen en procesverbetering.
 • Je bent proactief en je neemt initiatief.
 • Je vindt dat kwaliteitsmanagement in positieve zin bijdraagt aan de onderneming.
 • Je begrijpt dat kwaliteit (en veiligheid, milieu etc.) mensenwerk is.

 


Een aardige opsomming

Is het herkenbaar? Alhoewel de verantwoordelijkheden per bedrijf verschillen, geeft het een goed beeld van de werkzaamheden volgens de nieuwe norm.

 

Hartelijke groet,

Wendy Lemmens

Wat wij doen

Wij begeleiden de (aankomende) kwaliteitsmanager bij bedrijven. We nemen hem of haar mee in de projectplanning, studeren op de ISO+ checklist en stemmen persoonlijk af over voortgang en ontwikkelingen. Ook krijgt de kwaliteitsmanager een beknopte voortgangsrapportage met acties.

Wil je de ISO 9001 ook makkelijker invoeren en beter organiseren?