Goed georganiseerd naar de ISO 9001

Persoonlijke begeleiding, structuur én een digitaal handboek

Wij begeleiden innovatieve MKB-bedrijven bij ISO 9001

  • een overzichtelijke organisatie
  • verbeteren van processen
  • afstemmen op wensen van klanten en medewerkers

En dat doen we met plezier

Iedereen werkt graag voor een bedrijf dat goed georganiseerd is en kwaliteit levert.

Dat hoeft niet ingewikkeld te zijn of extra veel tijd te kosten

We doen het namelijk samen. Wij leveren de begeleiding, structuur en voorbeelden en jullie de kennis en ervaring.

Aanpak

Met ISO 9001 stem je de bedrijfsvoering af op klanten en belanghebbenden. Dus brengen we allereerst de structuur en de organisatie op orde. Zodat het voldoet aan  de ISO 9001. Vervolgens gaan we aan de slag met het meten en verbeteren van processen, diensten en producten. Dit resulteert in een kwaliteitsmanagementsysteem dat aan de eisen voldoet.

ISO 9001 Tijdlijn 2018 ISO+ zonder titel

Eerst kennis maken

Voorbereiding. In twee gesprekken stellen we vast wat de wensen en kenmerken van de organisatie zijn. En wat de mogelijke aanpak en tijdsduur wordt. De directie is ook bij minstens één van de gesprekken aanwezig.

Resultaat • Plan van aanpak met een tijdsplanning (kosteloos)

1 - Inventariseren 20%

We brengen de bedrijfsprocessen in kaart en richten het voorbeeldsysteem in. Het digitale handboek wordt afgestemd op jullie bedrijf. De standaard templates en voorbeeld en zetten we op de juiste plek.

Resultaat • Procesorganisatie en inrichting digitale handboek

2 - Goed organiseren 60%

Dit is de belangrijkste fase. We werken gezamenlijk alle bedrijfsprocessen uit en zorgen ervoor dat deze goed gestandaardiseerd en georganiseerd zijn. Je bouwt deze in het digitale handboek en aan de hand van vaste stappen. Daarnaast kijk je naar verbetering of automatisering van werkmethoden.

Resultaat • Uitgewerkt digitaal handboek, verbeterde werkmethoden, jaarplanning

3 - Meten en verbeteren 20%

Nu de organisatie goed staat pakken jullie het evalueren en verbeteren verder op. We starten met een kwaliteitsmonitor en begeleiden jullie bij een structuur voor monitoring, evaluatie en verbetering. Deze periode sluiten we af met een management review. Daarna kan de certificering plaatsvinden.

Resultaat • Kwaliteitsmonitor en Management review

Begeleiding

Tijdsduur

De tijd die nodig is om een ISO 9001 systeem in te voeren is afhankelijk van verschillende factoren. Zoals aantal medewerkers, aantal vestigingen, de huidige structuur en organisatie en eventuele ervaring met certificeringssystemen.

Er zijn bedrijven die in slechts enkele maanden een systeem invoeren. Maar bij de meeste bedrijven zal dit wat meer tijd in beslag nemen. Bij ons varieert dit momenteel van 3 maanden tot 1,5 jaar.

Frequentie

De frequentie van onze begeleiding bepalen we in overleg. Wij zijn daar flexibel in en variëren al naar gelang jullie behoefte. Zo zijn er bedrijven waar we 1 dag per week komen en bedrijven waar we 1 dag per maand komen.

Plan van aanpak

In het plan van aanpak gaan we dieper in op de geschatte tijdsduur en de mate van begeleiding. Dit stellen we gezamenlijk vast tijdens de kennismakingsgesprekken.

Tarieven

We hanteren een dagtarief van 900,– (excl. BTW)(excl. reis- en verblijfkosten)

Het ISO+ kwaliteitsmanagementsysteem kost 1.100,– (excl. BTW). Bij langer lopende projecten is dit in het dagtarief inbegrepen.

Meer weten?

We kunnen altijd even overleggen. Laat een bericht achter en ik neem zo spoedig mogelijk contact op.