Makkelijker invoeren & beter organiseren van de ISO 9001

Aanpak van ISO+

ISO+ Heldere voorbeelden ISO 9001Persoonlijke begeleiding

Wij begeleiden de kwaliteitsmanager, directie en teams. We geven voorlichting, zetten acties uit, houden de lijnen in de gaten en werken zelf ook zaken uit.

ISO+ Voorbeelden ISO 9001 Heldere voorbeelden

Het ISO+ Digitale handboek bevat voorbeelden, toelichtingen en templates. Dit maken we op maat en volgen daarin de structuur van jullie bedrijfsprocessen.

ISO+ Samenwerken ISO 9001 Samenwerken aan kwaliteit

Samenwerken is leerzaam en creëert betrokken-heid. Met elkaar werken aan kwaliteitsverbetering blijken een hoop mensen ook gewoon erg leuk te vinden.

In 5 stappen naar de ISO 9001

Ieder bedrijf is anders maar een ISO 9001 project doorloopt vaak dezelfde stappen. De acties zetten we steeds per stap uit en gezamenlijk werken we dit uit. Deze aanpak resulteert niet alleen in een goed werkend kwaliteitsmanagementsysteem dat aan de eisen voldoet. Maar ook in een systeem waarvan iedereen begrijpt hoe het werkt. Een gemiddeld traject duurt 9 tot 12 maanden, afhankelijk van de mate van organisatie en structuur in het bedrijf.

ISO 9001 Tijdlijn 2019 5 Stappen nieuw

0 - Even afstemmen

Kennismaken. In enkele gesprekken stellen we vast wat de wensen en kenmerken van de organisatie zijn. En wat de mogelijke aanpak en tijdsduur wordt. De directie is ook bij minstens één van de gesprekken aanwezig.

– Plan van aanpak met een tijdsplanning (kosteloos)

1 - Structureren

We brengen de bedrijfsprocessen in kaart, houden gesprekken en richten het voorbeeldsysteem in. De proceseigenaren gaan onder begeleiding aan de slag met het inventariseren van hun bedrijfsprocessen.

Procesorganisatie en structuur digitale managementsysteem

2 - Organiseren

Uitwerken en systematiseren van de bedrijfsprocessen en werkmethoden. Tijdens deze fase voeren we ook de ISO 9001 eisen in. We werken gezamenlijk de werkmethoden uit, zorgen ervoor dat deze goed georganiseerd zijn en aan de eisen voldoen.

– Uitgewerkt managementsysteem en praktische werkmethoden

3 - Evalueren

Meten, evalueren en verbeteren. We voeren de laatste stappen van de ISO 9001 in en starten met evaluaties en een kwaliteitsmonitor. Deze periode sluiten we af met interne audits en een management review. Daarna kan de certificering plaatsvinden.

– Registraties, doelen en verbeteringen

4 - Certificeren

Het uitgekozen certificeringsbedrijf voert een vooronderzoek uit en komt langs voor interviews met mensen. Hiermee stellen ze vast of het systeem voldoet aan de ISO 9001. Als dat zo is ontvangen jullie het certificaat. Dit is drie jaar geldig en de auditors komen jaarlijks langs.

– Een certificaat

5 - Continu verbeteren

Na dit feestelijke feit komt het aan op het bijhouden en verbeteren van de kwaliteit. Gelukkig hebben jullie hiervoor een goede planning en valt het samen met de gewone werkzaamheden. Als je wilt komen wij af en toe langs voor afstemming.

– Ontwikkeling en verbetering

Advies & begeleiding

Tijdsduur

De tijd die nodig is om een ISO 9001 systeem in te voeren is afhankelijk van zaken als: aantal medewerkers en vestigingen, maar ook de huidige mate van structuur en organisatie. Gemiddeld genomen duurt een traject 9 tot 12 maanden.

Frequentie

De frequentie van onze begeleiding bepalen we in overleg. Wij variëren daarin al naar gelang jullie behoefte. Zo zijn er bedrijven waar we 1 dag per week komen en bedrijven waar we 1 dag per maand komen.

Plan van aanpak

Na de kennismakingsgesprekken ontvang je een plan van aanpak met een heldere offerte. We maken daarin een inschatting van de tijdsduur, begeleiding en kosten.

Tarieven

We hanteren een dagtarief van 900,– (excl. BTW)(excl. reis- en verblijfkosten)

Het ISO+ kwaliteitsmanagementsysteem kost 1.100,– (excl. BTW). Bij langer lopende projecten is dit in het dagtarief inbegrepen.

Meer informatie? Vraag een kennismakingsgesprek aan. Of bel voor meer informatie 0629 568 129.