Goed georganiseerd naar de ISO 9001

Persoonlijke begeleiding, structuur én een digitaal handboek

Wij begeleiden MKB bedrijven bij ISO 9001 projecten

  • het opzetten van een overzichtelijke organisatie
  • het gaandeweg verbeteren van processen
  • het afstemmen op wensen van klanten, medewerkers en belanghebbenden

En dat doen we met plezier

Als er een duidelijke structuur is en de afspraken helder zijn werkt het ook veel prettiger.

Dat hoeft niet ingewikkeld te zijn of extra veel tijd te kosten

Met dezelfde inspanning doe je het namelijk goed. Ieder werkt dit voor zijn of haar deel in de organisatie uit. Wij leveren de begeleiding, structuur en het ISO+ Digitale handboek.

Aanpak

Met ISO 9001 stem je de bedrijfsvoering af op klanten en belanghebbenden. Dus brengen we allereerst de structuur en de bedrijfsvoering op orde. Zodanig dat het voldoet aan jullie eigen eisen en die van de ISO 9001. Vervolgens gaan we aan de slag met het structureel verbeteren van processen, diensten en producten. Dit resulteert in een kwaliteitsmanagementsysteem dat aan de eisen voldoet.

ISO 9001 Tijdlijn 2018 ISO+ zonder titel

Eerst kennis maken

Voorbereiding. In twee gesprekken stellen we vast wat de wensen en kenmerken van de organisatie zijn. En wat de mogelijke aanpak en tijdsduur wordt. De directie is ook bij minstens één van de gesprekken aanwezig.

Resultaat • Plan van aanpak met een tijdsplanning (kosteloos)

1 - Inventariseren 20%

We brengen de bedrijfsprocessen in kaart en richten het voorbeeldsysteem in. Het digitale handboek wordt afgestemd op jullie bedrijf. De standaard templates en voorbeeld en zetten we op de juiste plek.

Resultaat • Procesorganisatie en Structuur van het systeem

2 - Goed organiseren 60%

Dit is de belangrijkste fase. Samen werken we de bedrijfsprocessen verder uit en zorgen ervoor dat deze goed georganiseerd zijn. Je bouwt deze op in het Digitale handboek aan de hand van vaste stappen. Wij gaan ook aan de slag met de directie, kwaliteitsmanagement en personeelszaken.

Resultaat • Uitgewerkt Digitaal handboek met een jaarplanning

3 - Meten en verbeteren 20%

Nu de organisatie goed staat pakken jullie het evalueren en verbeteren verder op. We starten met een kwaliteitsmonitor en begeleiden jullie bij een structuur voor monitoring, evaluatie en verbetering. Deze periode sluiten we af met een management review. Daarna kan de certificering plaatsvinden.

Resultaat • Kwaliteitsmonitor en Management review

Begeleiding

Tijdsduur

De tijd die nodig is om een ISO 9001 systeem in te voeren is afhankelijk van verschillende factoren. Zoals aantal medewerkers, aantal vestigingen, de huidige structuur en organisatie en eventuele ervaring met certificeringssystemen.

Er zijn bedrijven die in slechts enkele maanden een systeem invoeren. Maar bij de meeste bedrijven zal dit wat meer tijd in beslag nemen. Bij ons varieert dit momenteel van 3 maanden tot 1,5 jaar.

Frequentie

De frequentie van onze begeleiding bepalen we in overleg. Wij zijn daar flexibel in en variëren al naar gelang jullie behoefte. Zo zijn er bedrijven waar we 1 dag per week komen en bedrijven waar we 1 dag per maand komen.

Plan van aanpak

In het plan van aanpak gaan we dieper in op de geschatte tijdsduur en de mate van begeleiding. Dit stellen we gezamenlijk vast tijdens de kennismakingsgesprekken.

Tarieven

We hanteren een dagtarief van 900,– (excl. BTW)(excl. reis- en verblijfkosten)

Het ISO+ kwaliteitsmanagementsysteem kost 1.100,– (excl. BTW). Bij langer lopende projecten is dit in het dagtarief inbegrepen.

Meer weten?

We kunnen altijd even overleggen. Laat een bericht achter en ik neem zo spoedig mogelijk contact op.