+ Kwaliteitshandboek

+ 5 Stappen programma

digitaal kwaliteitshandboek templates ISO 9001

Speciaal voor kleinschalige bedrijven hebben wij een compleet systeem ontwikkeld

Hiermee voer je stap voor stap de ISO 9001 in en zet je een praktische organisatie op voor kwaliteit op. Het bestaat uit twee onderdelen:

Een digitaal kwaliteitshandboek

Dit is een kant en klaar kwaliteitsmanagementsysteem waarin je alle ISO 9001 processen, documenten en voorbeelden vindt.

Het 5 Stappen programma

Met de acties uit dit programma werk je het digitale kwaliteitshandboek voor jouw bedrijf stap voor stap uit.

Pakketten

Wil je alleen de losse documenten ontvangen of willen jullie begeleiding bij de invoering? Bekijk dan hier de mogelijkheden.

templates kwaliteitshandboek voorbeelden ISO 9001

ISO 9001 Basis

Je ontvangt alle templates, acties en plannen, met 2 uur instructie. Vervolgens werk je zelf het digitale kwaliteitshandboek verder uit. Er is een projectleider of kwaliteitsmanager die dit binnen het bedrijf coördineert.

templates kwaliteitshandboek voorbeelden ISO 9001

ISO 9001 Extra

Tijdens een opstartdag maken wij het systeem op maat, geven een kick-off voor medewerkers en instrueren we de projectmanager. Op maat betekent dat wij het digitale kwaliteitshandboek inrichten. Vervolgens werk je dit zelf verder uit volgens de 5 Stappen.

templates kwaliteitshandboek voorbeelden ISO 9001

ISO 9001 Advies

Naast het complete systeem op maat ontvang je advies & begeleiding per dag. Of via online begeleiding per uur. Wij richten het digitale kwaliteitshandboek in en jullie gaan ermee aan de slag. Wij ondersteunen daar waar nodig en begeleiden jullie naar certificering.

Onderdelen

5 stappen - kennis ISO 9001

5 Stappen programma

De invoering van de ISO 9001 is in 5 concrete stappen opgedeeld; met acties bij iedere stap. Als je deze nauwgezet opvolgt zet je niet alleen een efficiënte organisatie op maar ben je ook klaar voor het certificaat. De hoeveelheid werk is per bedrijf afhankelijk van de huidige mate van organisatie. Je ontvangt handleidingen, instructies, acties, een planning en voorlichtingsmateriaal.

Digitaal kwaliteitshandboek

Om een procesgericht kwaliteitsmanagementsysteem in te richten voor de ISO 9001 gebruik je het digitale kwaliteitshandboek van ISO+. Dit bestaat uit 10 mappen met standaard bedrijfsprocessen. Deze zijn gevuld met alle benodigde ISO 9001 templates, voorbeelden en instructies. Je zet ze op het netwerk en past ze vervolgens aan jouw bedrijf aan. Daarna werk je deze verder uit aan de hand van de acties in het 5 Stappen programma. De organisatieprocessen zijn al grotendeels klaar voor de ISO 9001.

ISO+ Digitaal handboek ISO 9001
Kennis - digitaal kwaliteitshandboek ISO 9001

ISO 9001 kennis

Met een goed begrip van de ISO 9001 norm voer je de eisen makkelijker in. Je ontvangt daarom ook voorlichtingsmateriaal dat is afgestemd op de gebruikers. De kwaliteitsmanager gebruikt onze Checklist voor ISO 9001. Voor de directie, proceseigenaren en medewerkers is er de ISO 9001 Kick off meeting en de ISO 9001 Introductiecursus.

Inhoud pakketten

Basis

ISO 9001 systeem
met 2 uur online instructie

Extra

ISO 9001 systeem op maat
met opstartdag

Advies

ISO 9001 systeem op maat met begeleiding **

5 Stappen naar ISO 9001

Handleidingen met acties
Projectplanning
Kick off meeting
+
+
+
+
op maat ingericht
op locatie
+
op maat ingericht
op locatie

Digitaal kwaliteitshandboek

Procesorganisatieschema
Digitaal kwaliteitshandboek
+
+
op maat ingericht
op maat ingericht
op maat ingericht
op maat ingericht

ISO 9001 kennis

Checklist ISO 9001
Introductiecursus ISO 9001
+
+
+
+
+
op locatie

Advies & begeleiding

Bij structuur en processen
Bij projectmanagement
Voortgangsrapportage

opstartdag
opstartdag

+
+
+

Prijzen

Prijs
offerte op maat **