Groei mee met de ISO 9001

Samen aan de slag

Met het ISO 9001 certificaat versterk je niet alleen het vertrouwen van klanten. Je verbetert ook de bedrijfsvoering.

+ Efficiënte bedrijfsprocessen
+ Een heldere structuur

+ Betrokken medewerkers
+ Minder fouten en meer verbeteringen

ISO plus ISO 9001 kwaliteitsmanagement

Ook meer rust en duidelijkheid?
Wij helpen MKB bedrijven de ISO 9001 beter en makkelijker in te voeren.
Want als je het goed doet, dan levert dit je meer plezier op dan het certificaat alleen. En dat hoeft niet ingewikkeld te zijn.

Wat klanten vinden

Meer overzicht

“Ik ben blij om onze structuur nu eens overzichtelijk op papier te hebben”.

Dit is een opmerking die vrijwel alle klanten maken. Met wat goed overleg en het uittekenen van de bedrijfsprocessen krijgen we de structuur altijd goed op papier. Dit biedt veel inzicht en houvast.

ISO 9001 Kwaliteitsmanagementsysteem ISO+

De opdracht van de ISO 9001 luidt dat je een kwaliteitsmanagementsysteem opzet

Dat je vervolgens regelmatig moet toetsen, onderhouden en verbeteren.

Maar wat is nu precies een kwaliteitsmanagementsysteem?

Om dat te begrijpen kijken we eerst naar de definitie van kwaliteitsmanagement…

Lees verder

Introductie van de ISO 9001

Kwaliteit begint bij een goed product

Dus moet je zorgen voor een goede controle en bewaking van producten en diensten. Maar er is meer. De tevredenheid van klanten wordt ook bepaald door de gehele dienstverlening daaromheen. Bij de ISO 9001 gaat het erom dat je je gehele bedrijfsvoering afstemt op de wensen van klanten. Alle bedrijfsprocessen die een relatie hebben met ‘kwaliteit’ worden er bij betrokken.

Advies ISO 9001 iso plus
ISO 9001 verbeteringen iso plus

Je blijft steeds verbeteren

Het gaat niet alleen om het beheersen van kwaliteit. Het gaat vervolgens vooral om het verbeteren van de bedrijfsvoering, kwaliteit, producten en diensten. Dat doe je vooral door te leren van je eigen prestaties, inzichten en fouten. Maar ook door af te stemmen op wensen van markt, klanten, derden en medewerkers.

Lees meer: Inhoud ISO 9001 Introductie van de ISO 9001  +  Voordelen van de ISO 9001

ISO plus ISO 9001 kwaliteitsmanagement

Vraag je je af hoe je deze zaken gaat invoeren? Geen nood, het is erg goed te doen. Zeker als je al waarde hecht aan kwaliteit. Wij hebben de eisen logisch op een rij gezet, een programma ontwikkeld en praktische voorbeelden en templates gemaakt. Je kunt direct starten.

Vraag informatie aan.

Verbeter met KPI's

ISO 9001 verbeteren met KPI's ISOplus

Template risico's en kansen

artikel iso 9001 veranderingen