Nieuwsbrief ISO plus isoplus

Ontvang maandelijks gratis Tips & Tools voor ISO 9001

Blijf geïnspireerd en geïnformeerd:

  • Ervaringen van gebruikers
  • Advies bij de invoering
  • Tips, tools en templates die aansluiten bij de 12 Stappen
  • Voor iedereen die te maken heeft met de ISO 9001

 

ISO plus tips en tools ISO 9001

Tip

KAM-manager wordt KAM-team

Het is even wennen maar de Kwaliteitsmanager is niet meer alleen verantwoordelijk voor kwaliteit. Ook directie, management en leidinggevenden zijn hier nauw bij betrokken volgens de nieuwe ISO 9001. En dat is goed nieuws. Het zorgt ervoor dat er meer mensen betrokken zijn bij kwaliteitsverbetering. Maak gebruik van de mogelijkheden die dit biedt: richt een verbeterclub op, betrek iedereen en stel gezamenlijk verbeteringen vast.

ISO plus tips en tools ISO 9001Tip

Risico’s beheersen en kansen benutten

Dit onderwerp lijkt lastig maar dat hoeft het niet te zijn. Je houdt waarschijnlijk al rekening met kwaliteitsrisico’s en -kansen.
Deze moeten vanaf nu systematisch worden meegenomen in het kwaliteitssysteem. Stel de risico’s en kansen eerst globaal vast. Vervolgens kun je met de bijgaande Template nagaan welke risico’s en kansen belangrijk zijn of makkelijk zijn op te lossen. En wie weet wordt een risico wel een kans!

Template risico’s en kansen