Boekbespreking Gemba Kaizen

Masaaki Imai – Gemba Kaizen

De praktische toepassing van Kaizen bij het verbeteren van kwaliteit, medewerkerstevredenheid en kostenbesparing op de werkvloer

 

Gemba Kaizen, oftewel: Werkvloer Kaizen

Als je meer wilt weten over kwaliteitsverbetering op de werkvloer dan is dit een interessant boek voor je. Het geeft bruikbare inzichten over het verbeteren van kwaliteit en het terugdringen van kosten.

Gemba Kaizen ISO 9001
Medewerkers op de werkvloer

Gemba Kaizen gaat uit van de gedachte dat je medewerkers in bedrijven kunt indelen in twee groepen: Zij die geld verdienen (werkvloer) en zij die geen geld verdienen (ondersteunend management). In bedrijven wordt de mening van het management vaak belangrijker gevonden dan de mening van de werkvloer. Omdat zij hoger opgeleid zijn of meer geld verdienen.

Het interessante is juist dat er op de werkvloer geld verdiend wordt voor het bedrijf en dat daar ook de kwaliteit van het bedrijf voor een belangrijk deel wordt bepaald. De werkvloer heeft directe invloed op het voldoen aan de verwachtingen van klanten en bepaalt de klanttevredenheid.

 

Kwaliteit op de werkvloer

De schrijver gaat ervan uit dat de werkvloer, de gemba, het meest bepalend is voor het succes, de winstgevendheid en de kwaliteit van het bedrijf. Het is dus belangrijk om de werkvloer goed te organiseren. Naast het feit dat er in het boek aandacht wordt besteed aan de basis Kaizen principes, is dit de belangrijkste constatering. Zonder een goede huishouding op de werkvloer is verbetering niet mogelijk.

De Kaizen principes

Ook wordt er aandacht besteed aan de Kaizen principes. Kaizen is een effectieve en bewezen methode voor het verbeteren van kwaliteit en het terugdringen van verspilling. Daarbij gaat het over basale principes zoals:

 • Gezond verstand gebruiken
 • Standaardiseren werkprocessen
 • Een goede huishouding voeren
 • Het terugdringen van verspilling
 • Samenwerken

Het belangrijkste uitgangspunt bij Kaizen is dat verbetering vaak niet veel geld hoeft te kosten. Vaak kan er winst worden gevonden in het structureren of vereenvoudigen van handelingen, informatie of processen.

 

De uitvoering van Gemba Kaizen

Zonder aandacht voor de werkvloer (gemba) is er geen verbetering mogelijk. Dat betekent dat werknemers belangrijk zijn. Zij verdienen het geld, voeren het belangrijkste werk uit en hebben dan ook de beste informatie over waar verbetering mogelijk is. Het ondersteunend management is er dan ook op gericht om verbetering, samen met de medewerkers, te ondersteunen.

In het Gemba Kaizen bedrijf wordt gezegd: als de klant koning is dan zijn de medewerkers boeddha.

Zonder tevreden medewerkers geen tevreden klanten.

Tevreden medewerkers

De principes die Gemba Kaizen noemt voor tevreden medewerkers:

 • Een bijdrage leveren
 • Efficiënt en foutloos kunnen werken
 • De juiste informatie ontvangen
 • Opleiding en training
 • Betrokken bij het resultaat van het bedrijf
 • Serieus genomen worden
 • Een faciliterende manager hebben
 • Trots en waardering hebben voor het bedrijf en product

Deze sluiten naadloos bij de zaken die er nodig zijn om (meer) kwaliteit te leveren. Het boek geeft overigens nog meer voorbeelden en ook concrete handvatten om dit te bereiken.

 

Een aanrader

Dit is een fijn boek waar veel bruikbare kennis inzit met vele praktische voorbeelden, lijstjes en tips. Voor Kwaliteitsmanagers is het een boek waar je echt wat mee kunt omdat het aansluit bij de principes van kwaliteitsmanagement. Je kunt de zaken die je aanspreken in eruit halen en direct praktisch toepassen in je werk.

Masaaki Imai

Gemba Kaizen

Wil je ook de ISO 9001 makkelijker invoeren en beter organiseren?