De voordelen van een processchema

Met een processchema leg je de activiteiten binnen een proces eenvoudig vast. Ook zie je in één oogopslag wat er nog ontbreekt.

Als je de activiteiten binnen een bedrijfsproces in een flow of een instructie vastlegt, dan is de informatie vaak nog niet compleet. Je mist dan essentiële gegevens over input, output en bijvoorbeeld registraties. Met een processchema leg je de activiteiten én de aanvullende informatie compleet vast. Door de tabelvorm met vaste kolommen word je als vanzelf gedwongen om de relevante gegevens in te vullen.


Volgens de ISO 9001 norm
Volgens de norm moeten bedrijven een procesbenadering hanteren voor hun bedrijfsvoering. Dit betekent “het op systematische wijze definiëren en managen van processen en de interacties tussen processen”. Het organiseren, beheersen en ook verbeteren van bedrijfsprocessen vormt de kern van de ISO 9001.

SIPOC kort ISO 9001 processen

Hoe breng je de bedrijfsprocessen eenvoudig in kaart? 
Een manier om het bedrijfsproces overzichtelijk op te zetten is met een processchema. (Ook wel SIPOC schema genaamd). Hierbij zet je de verschillende processtappen in tabelvorm uit. Het is een verzameling van de activiteiten, eisen, inputs, en outputs binnen een proces. Als je dit schema goed uitwerkt kun je meteen zien of er eventueel nog onderdelen missen. Daarna kun je beslissen of je nog aanvullende instructies, informatie of flows nodig hebt.

Deze methode kun je gebruiken bij allerlei vormen van kwaliteitsmanagement. Zoals Lean management, Total quality management of Six sigma.

Het ISO+ Processchema

Het processchema dat wij altijd gebruiken is geïnspireerd op het sipoc-schema. We hebben het oorspronkelijke schema verder uitgewerkt en hebben er een handige instructie bij gemaakt. Het vormt een belangrijke peiler van ons kwaliteitsmanagementsysteem. Het mooie is dat iedereen deze methode na enige toelichting ook zelf kan opzetten, uitwerken en bijhouden voor de eigen processen.

ISO+ Processchema ISO 9001
In het 5 Stappen programma

In ons digitale handboek vind je blanco templates en een instructie voor het maken van een processchema.

Voor al onze voorbeeldprocessen hebben wij het processchema al grotendeels uitgewerkt. Vooral bij de organisatieprocessen zijn deze al bijna compleet ingevuld en kun je deze direct toepassen in je bedrijf.

Wil je ook de ISO 9001 makkelijker invoeren & beter organiseren?