De 7 kwaliteitsprincipes van de ISO 9001

De filosofie van de ISO 9001 is “bijdragen aan het duurzame succes van bedrijven”

Daarom zijn deze 7 kwaliteitsprincipes opgesteld. Ze vormen de basis van alle eisen in de norm.

 

Cultuur

1. Focus op klanten en belanghebbenden

2. Leiderschap

3. Betrokkenheid van mensen

4. Relatiemanagement

Structuur

5. Procesmatige aanpak

6. Beslissingen op basis van bewijs (metingen)

7. Continue verbetering

De focus ligt zowel op de structuur als op de cultuur van een bedrijf. En dat is best een interessante beweging voor een norm die zich eerst vooral bezighield met ‘kwaliteitsbewaking’. Het duurzame succes van bedrijven is gebaseerd op continue verbetering en samenwerking. Moeilijk is het niet, verbeteren doe je samen: met medewerkers, klanten en relaties.

Ter inspiratie, quotes over kwaliteit

Met de nieuwe opzet en inhoud heeft ook de nieuwe  ISO 9001 veel overeenkomsten met andere bekende methoden. Zoals bijvoorbeeld Six Sigma, Lean management, Total quality management, Kaizen etc. Deze zijn gericht op continue verbetering en hebben zichzelf allemaal al in de praktijk bewezen.

Deming is de grondlegger van continue kwaliteitsverbetering. Van hem komt de bekende Deming-cirkel, oftewel PDCA (Plan, do, check, act) waarmee je continue verbetering bereikt. Lees meer..

Quote4

Quote2

 

 

De Kaizen methode gaat ervan uit dat verandering en verbetering een dagelijkse praktijk is.

En dat de beste veranderingen klein zijn, met een grote impact. Lees meer..

Kaizen ISO 9001

 

 

Lean (production) management is gebaseerd op continu verbeteren door:

het vergroten van de klantwaarde en het verminderen van afval (inefficiëntie). Lees meer..

 

In Total Quality Management is de bedrijfsvoering volledig gericht op kwaliteit en kwaliteitsverbetering. Van visie tot uitvoering. De ISO 9001 vertoont een grote overeenkomst met TQM.  Lees meer..

TQM en ISO 9001

Print artikel