De 7 kwaliteitsprincipes van de ISO 9001

De ISO 9001 draagt bij aan het

duurzame succes van bedrijven

Daarom is de norm gebouwd op deze zeven kwaliteitsprincipes

 

Cultuur kwaliteitsprincipes

1. Focus op klanten en belanghebbenden – Stem je bedrijfsvoering af op klanten en stakeholders

2. Leiderschap – Geef de juiste richting aan kwaliteit en wees betrokken

3. Betrokkenheid van mensen – Informeer en betrek medewerkers

4. Relatiemanagement – Stem af met mensen en processen

Structuur kwaliteitsprincipes

5. Procesmatige aanpak – Beschouw acties, handelingen en afdelingen als een proces

6. Beslissingen op basis van bewijs – Maak keuzes op basis van (gemeten) gegevens

7. Continue verbetering – Meet, analyseer en verbeter regelmatig

cultuur iso 9001 kwaliteitsmanagement

Een cultuur is een manier van denken en handelen die in lijn is met de visie, -missie en de kernwaarden van een bedrijf.

ISO 9001 Innovation Quote Deming kwaliteitsprincipes

Kwaliteitsprincipes, ter inspiratie: quotes over kwaliteit

De ISO 9001 is natuurlijk niet de enige methode voor kwaliteitsmanagent. Er zijn er nog meer, zoals bijvoorbeeld Six Sigma, Lean management, Total quality management, Kaizen enzovoorts. Vrijwel al deze methoden zijn gericht op continue verbetering en hebben veel overeenkomsten met de ISO 9001. Het verschil is dat de ISO 9001 een norm is waar bedrijven zich wereldwijd op kunnen certificeren.

 

Om je een idee te geven van enkele bekende methoden

Deming cirkel 

William Edwards Deming de bekende grondlegger van continue kwaliteitsverbetering en enkele belangrijke kwaliteitsprincipes. Van hem komt de bekende Deming-cirkel: Oftewel de PDCA -cirkel (Plan, do, check, act) waarmee je continue verbetering bereikt. Het gaat erom dat je meet wat je doet, en vervolgens verbeteringen treft op basis van je gemeten informatie.

If you can’t describe what you are doing as a process, you don’t know what you’re doing

Quote2

 

 

 

 

 

 


 

De Kaizen methode..

..gaat ervan uit dat verandering en verbetering een dagelijkse praktijk is en dat iedereen daarbij betrokken is. Ook stelt Kaizen dat de beste veranderingen klein zijn, weinig kosten en een grote impact hebben. Er kunnen altijd zaken beter, sneller, leuker en efficiënter. Het gevolg van het voeren van Kaizen is dat mensen continu betrokken zijn bij verbeteringen in hun werkprocessen.  Lees meer..

Kaizen means ongoing improvement, involving everybody, without spending much money

ISO 9001 KaizenOok van Masaaki Imai is het boek Gemba Kaizen. Wat letterlijk betekent: Werkvloer Kaizen. Waarbij de focus van een bedrijf ligt op de plaats waar het geld verdient wordt, namelijk de werkvloer. Het is een lekker leesbaar boek met veel praktische tips.

Lees hier een recensie


Lean (production) management

is gebaseerd op continu verbeteren van de productie. De kerngedachte hierbij is altijd het vergroten van de klantwaarde en het verminderen van verspilling. Lees meer..

De 8 verspillingen volgens lean management

 1. Tijd – Door wachten
 2. Arbeid en middelen – Door overbewerken
 3. Kapitaal en ruimte – Door teveel voorraad
 4. Capaciteit – Door inefficiënt transport
 5. Moeite en geld – Door fouten
 6. Grondstoffen – Door overproductie
 7. Mensen en tijd – Door teveel bewegingen
 8. Mensen – Talenten niet benutten

In Total Quality Management

zien we de meeste overeenkomsten met de ISO 9001.

In TQM is de bedrijfsvoering volledig gericht op kwaliteit en kwaliteitsverbetering. Van visie tot uitvoering. Mensen en communicatie spelen hierin een belangrijke rol.

Het centrale idee is dat het efficiënter is om alles in één keer goed te doen. Hiermee bespaar je tijd, geld en frustraties. Het doel van TQM is dus de goede dingen de eerste keer goed te doen en dat steeds weer. Men beschrijft deze kwaliteitsprincipes van TQM:

 • De klant bepaalt de kwaliteit
 • Effectieve kwaliteitmeetsystemen zijn nodig
 • Mensen creëren kwaliteit
 • Kwaliteit betekent continue verbetering
 • Preventie in plaats van detectie
 • Kwaliteit zit in het ontwerp
 • Het management biedt kwalitatief leiderschap

 

Zie ook: Artikel klanttevredenheidsonderzoek

TQM en ISO 9001
Wil je ook de ISO 9001 makkelijker invoeren en beter organiseren?