De 7 kwaliteitsprincipes van de ISO 9001

De ISO 9001 draagt bij aan het duurzame succes van bedrijven

Daarom draait de norm om de volgende 7 kwaliteitsprincipes:

 

Cultuur

1. Focus op klanten en belanghebbenden

2. Leiderschap

3. Betrokkenheid van mensen

4. Relatiemanagement

Structuur

5. Procesmatige aanpak

6. Beslissingen op basis van bewijs (metingen)

7. Continue verbetering

 

De focus ligt zowel op de structuur als op de cultuur van een bedrijf. En dat is best een interessante beweging voor een norm die zich eerst vooral bezighield met ‘kwaliteitsbewaking’.

Een cultuur is een manier van denken en handelen die in lijn is met de visie, -missie en de kernwaarden van een bedrijf.

 

ISO+ ISO 9001 en Cultuur

Ter inspiratie, quotes over kwaliteit

De ISO 9001 is niet de enige methode voor kwaliteitsmanagent. Er zijn er nog meer, zoals bijvoorbeeld Six Sigma, Lean management, Total quality management, Kaizen enzovoorts. Al deze methoden zijn gericht op continue verbetering en hebben veel overeenkomsten met de ISO 9001. Het verschil is dat de ISO 9001 een norm is waar bedrijven zich wereldwijd op kunnen certificeren.

 

Om je een idee te geven van enkele bekende mensen en methoden

W. Edwards Deming is de bekende grondlegger van continue kwaliteitsverbetering. Van hem komt de bekende Deming-cirkel. Oftewel PDCA (Plan, do, check, act) waarmee je continue verbetering bereikt.

If you can’t describe what you are doing as a process, you don’t know what you’re doing – W.E. Deming

Quote2

 

 

 

 

 

 


 

De Kaizen methode gaat ervan uit dat verandering en verbetering een dagelijkse praktijk is. En dat de beste veranderingen klein zijn, weinig kosten en een grote impact hebben. Lees meer..

Kaizen means ongoing improvement, involving everybody, without spending much money – Masaaki Imai

ISO 9001 KaizenOok van Masaaki Imai is het boek Gemba Kaizen. Wat letterlijk betekent: Werkvloer Kaizen. Waarbij de focus van een bedrijf ligt op de plaats waar het geld verdient wordt, namelijk de werkvloer. Het is een lekker leesbaar boek met veel praktische tips.


Lean (production) management is gebaseerd op continu verbeteren. Door het vergroten van de klantwaarde en het verminderen van verspilling. Lees meer..

De 8 verspillingen volgens lean management

  1. Tijd – Door wachten
  2. Arbeid en middelen – Door overbewerken
  3. Kapitaal en ruimte – Door teveel voorraad
  4. Capaciteit – Door inefficiënt transport
  5. Moeite en geld – Door fouten
  6. Grondstoffen – Door overproductie
  7. Mensen en tijd – Door teveel bewegingen
  8. Mensen – Talenten niet benutten

In Total Quality Management zien we de meeste overeenkomsten met de ISO 9001.

In TQM is de bedrijfsvoering volledig gericht op kwaliteit en kwaliteitsverbetering. Van visie tot uitvoering. Mensen en communicatie spelen hierin een belangrijke rol.  Lees meer..

TQM en ISO 9001