Inhoud van de ISO 9001:2015

In vogelvlucht de inhoud van de ISO 9001

De NEN-EN-ISO 9001 is een norm voor kwaliteitsmanagement

Hierin staan eisen waarmee bedrijven de kwaliteit van hun producten en diensten kunnen beheersen en verbeteren. Ook geeft de norm richtlijnen voor het continu verbeteren van de klanttevredenheid.

De norm bestaat uit 10 hoofdstukken, waarvan in hoofdstuk 4 de eisen beginnen. Je zult zien dat de eisen op een bepaalde manier zijn opgebouwd en dat het nuttig is om te begrijpen waarom dat zo is.

De norm zelf bestel je hier bij het Nederlands normalisatie-instituut.

Doel ISO 9001

Hoofdstukken

0. Introductie

Goed om te lezen. Hierin staan de belangrijke uitgangspunten van de norm. Zoals over de procesbenadering, het continu verbeteren en de kwaliteitsmanagementprincipes waarop de norm gebaseerd is.


1. Onderwerp en toepassingsgebied

De ISO 9001 geeft regels en eisen voor bedrijven die:

1) producten en diensten levert die aan de eisen voldoen

2) de klanttevredenheid en de kwaliteit van processen, producten en diensten verbeteren


2. Normatieve verwijzingen

Doorverwijzing naar ISO 9000 Basisbegrippen en kwaliteitsmanagementprincipes.


3. Termen en definities

Overzicht van alle begrippen in de ISO 9001.


4. Context van de organisatie

Eisen: Wat betekent kwaliteit voor het bedrijf? En welke factoren, relaties, risico’s en kansen zijn daarop van invloed? Ook moet er een kwaliteitsmanagementsysteem worden ingericht.


5. Leiderschap

Eisen: Directie & management vertalen de punten uit H4. naar een kwaliteitsbeleid. Zij zijn actief betrokken bij kwaliteit en zij stellen de organisatie en verantwoordelijkheden daarvoor vast.

6. Planning

Eisen: Hierin staat alles wat nodig is om de punten van H4 en H5 actief in werking te zetten: acties, maatregelen bij risico’s, kwaliteitsdoelstellingen, planningen etc.


7. Mensen en middelen (Resource management)

Eisen: Dit gaat over alles wat je nodig hebt om kwaliteit te kunnen leveren. Dat betekent goed opgeleide mensen en de juiste materialen en middelen. Maar het gaat ook over de  infrastructuur, communicatie en informatie.


8. Uitvoering

Eisen: Dit is een belangrijk hoofdstuk, misschien wel het belangrijkste in de ISO 9001. Het is een uitgebreide opsomming van eisen die nodig zijn om goede producten en diensten te ontwikkelen, produceren en leveren.


9. Evaluatie van de prestaties

Eisen: Alle voorgaande registraties van prestaties, producten en processen moet je regelmatig evalueren. Je meet ook de klanttevredenheid en voert interne audits en directiebeoordelingen (management reviews) uit.


10. Verbetering

Eisen: De Directie is verantwoordelijk voor de verbetering van kwaliteit, het kwaliteitsmanagementsysteem en de klanttevredenheid. Ook klantenklachten, afwijkingen en storingen moeten leiden tot structurele verbeteringen.

Structuur

Er zit een logische opbouw in de volgorde van de hoofdstukken en de Deming theorie is er in verwerkt. Lees meer over de Deming cirkel. Je vindt dit op de volgende wijze terug:

ISO+ ISO 9001 en Deming PDCA

 

Plannen – Hoofdstuk 4, 5 en 6

Uitvoeren – Hoofdstuk 7 en 8

Controleren – Hoofdstuk 9

Bijstellen – Hoofdstuk 10

Wat wij doen

Alle eisen uit de ISO 9001 norm hebben wij overzichtelijk in een matrix gezet. De ISO+ Checklist voor ISO 9001. Hierop houden we nauwgezet bij waar en op welke manier de eisen zijn ingevoerd in het bedrijf. Ook handig om te gebruiken bij interne audits.

Wil je de ISO 9001 ook makkelijker invoeren en beter organiseren?