Inhoud van de ISO 9001:2015

In vogelvlucht de inhoud van de ISO 9001

 

De NEN-EN-ISO 9001 is een norm voor kwaliteitsmanagement. Het stelt eisen aan de kwaliteit van producten, processen, mensen en de bedrijfsvoering. De norm bestaat uit 10 hoofdstukken, waarvan in hoofdstuk 4 de eisen beginnen. De eisen zijn op een bepaalde manier opgebouwd en het is nuttig om te begrijpen waarom dat zo is.

De norm zelf bestel je hier bij het Nederlands normalisatie-instituut.

Plaatje QA QC QM ISO 9001

0. Introductie

Goed om te lezen. Hierin staan de belangrijke uitgangspunten van de norm. Zoals over de procesbenadering, het continu verbeteren en de kwaliteitsmanagementprincipes waarop de norm gebaseerd is.


1. Onderwerp en toepassingsgebied

De ISO 9001 geeft regels en eisen voor bedrijven die:

1) producten en diensten levert die aan de eisen voldoen

2) de klanttevredenheid en de kwaliteit van processen, producten en diensten verbeteren


2. Normatieve verwijzingen

Doorverwijzing naar ISO 9000.


3. Termen en definities

Alle begrippen van de ISO 9001.


4. Context van de organisatie

Wat betekent kwaliteit voor het bedrijf? En welke factoren, relaties, risico’s en kansen zijn daarop van invloed? Ook moet er een kwaliteitsmanagementsysteem worden ingericht.


5. Leiderschap

Directie & management vertalen de punten uit H4. naar een kwaliteitsbeleid. Zij zijn actief betrokken bij kwaliteit en zij stellen de organisatie en verantwoordelijkheden daarvoor vast.

6. Planning

Hierin staat alles wat nodig is om de punten van H4 en H5 actief in werking te zetten: acties, maatregelen bij risico’s, kwaliteitsdoelstellingen, planningen etc.


7. Ondersteuning (Resource management)

Dit gaat over alles wat je nodig hebt om kwaliteit te kunnen leveren. Dat betekent goed opgeleide mensen en de juiste materialen en middelen. Maar het gaat ook over de  infrastructuur, communicatie en informatie.


8. Uitvoering

Dit hoofdstuk is speciaal voor de ISO 9001. Het is een uitgebreide opsomming van eisen en stappen die nodig zijn om goede producten en diensten te leveren.


9. Evaluatie van de prestaties

Alle voorgaande registraties van prestaties, producten en processen moet je regelmatig evalueren. Je meet ook de klanttevredenheid en voert interne audits en directiebeoordelingen (management reviews) uit.


10. Verbetering

Dit gaat over het oplossen en verbeteren van klantenklachten, afwijkingen en storingen. En ook over het structureel verbeteren van de kwaliteit en de klanttevredenheid.

Er wordt gesteld dat de Directie ervoor verantwoordelijk is dat de kwaliteit, het kwaliteitsmanagementsysteem en de klanttevredenheid structureel wordt verbeterd.

Structuur

Er zit een logische opbouw in de volgorde van de hoofdstukken en de Deming theorie is er in verwerkt. Lees meer over de Deming cirkel. Je vindt dit op de volgende wijze terug:

ISO+ ISO 9001 en Deming PDCA

 

Plannen – Hoofdstuk 4, 5 en 6

Uitvoeren – Hoofdstuk 7 en 8

Controleren – Hoofdstuk 9

Bijstellen – Hoofdstuk 10