Inhoud van de ISO 9001:2015

Kwaliteit beheersen én verbeteren

De NEN-EN-ISO 9001 is een bedrijfskundig model en stelt eisen aan kwaliteitsmanagement, kwaliteitsbeheersing en kwaliteitscontrole.
Bij dit artikel vind je een bijlage met de beknopte inhoud van de norm.

 

De inhoud in vogelvlucht

De ISO 9001 bestaat uit tien hoofdstukken, waarvan hoofdstukken 4 t/m 10 de eisen beschrijven. De teksten en eisen zijn op het eerste gezicht niet altijd even duidelijk. Dat is waarom wij onze eigen ISO+ Checklist bij de invoering gebruiken. Maar als je ermee aan de slag gaat merk je dat ze best logisch zijn.

 

Het doel van de ISO 9001

“De eisen in deze norm zijn voor bedrijven die hun kwaliteit en klanttevredenheid beheersen en verbeteren. Ook moet de kwaliteit van producten en diensten aantoonbaar aan de eisen voldoen.”

4. Context van de organisatieInhoud ISO 9001 Bloem tekst ISOplus

De directie voert een bedrijfsanalyse uit: Strategie, management, stakeholders en risico’s & kansen. En zorgt ervoor dat er een kwaliteitsmanagementsysteem wordt ingericht en onderhouden.

5. Leiderschap

Directie & management geven leiding aan kwaliteit en kwaliteitsverbetering. Zij stellen het beleid, doelstellingen, functionele organisatie en verantwoordelijkheden vast.

6. Planning

Het in gang zetten van alles wat is vastgesteld in hoofdstukken 4 en 5: door het vaststellen van maatregelen, acties en plannen.

7. Ondersteuning (Resource management)

Het ter beschikking hebben van alles wat nodig is om kwaliteit te kunnen leveren. Kwalitatief goede mensen, middelen, infrastructuur, communicatie en informatie.

8. Uitvoering

Uitgebreide eisen voor het beheersen, monitoren en meten van alle primaire processen. Zoals ontwerp-, ontwikkelings-, productie- en uitvoeringsprocessen. Ook het beheer van diensten/producten door derden valt hieronder.

9. Evaluatie van de prestaties

Regelmatige evaluatie van alle prestaties op het gebied van processen, producten en mensen. Maar ook evaluatie van klanttevredenheid, interne audits en directiebeoordelingen (management reviews).

10. Verbetering

Dit gaat aan de ene kant over het oplossen en verbeteren van klantenklachten, interne afwijkingen en storingen. Aan de andere kant over het structureel verbeteren van de kwaliteit en de klanttevredenheid. Opm: De Directie is ervoor verantwoordelijk dat de kwaliteit, het kwaliteitsmanagementsysteem en de klanttevredenheid structureel wordt verbeterd.

 

Structuur

De structuur van de norm komt overeen met andere systeemnormen zoals de ISO 14001, 18001, 27001 etc. (milieu, veiligheid, informatiebeveiliging). Het voordeel daarvan is dat je de verschillende normen  makkelijker invoert.

Er zit een logische opbouw in de volgorde van de hoofdstukken en de Deming theorie is er volledig in verwerkt. Lees meer over de Deming cirkel. Je vindt dit op de volgende wijze terug in de hoofdstukken van de norm:

ISO+ ISO 9001 en Deming PDCA

 

Plannen – Hoofdstuk 4, 5 en 6

Uitvoeren – Hoofdstuk 7 en 8

Controleren – Hoofdstuk 9

Bijstellen – Hoofdstuk 10