Wat is een kwaliteitsmanagementsysteem?

Goed georganiseerde bedrijfsprocessen

Om te voldoen aan de ISO 9001 moet je een kwaliteitsmanagementsysteem opzetten. Maar wat is nu precies een kwaliteitsmanagementsysteem?

 

Allereerst, het doel van de ISO 9001

De ISO 9001 is een norm voor kwaliteitsmanagement en bestaat uit richtlijnen voor bedrijven die:

  1. De kwaliteit van hun diensten en producten beheersen;
  2. De kwaliteit van hun diensten en producten continu verbeteren;
  3. De klanttevredenheid continu verbeteren.

 

Wat is kwaliteitsmanagement?

Om dat te begrijpen kijken we eerst naar de definitie van kwaliteitsmanagement:

“Kwaliteitsmanagement is een tak van het management. Zij streeft naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van een product, productieproces, dienst of organisatie. Kwaliteitsmanagement is geen afgebakend vakgebied, maar komt terug in alle delen van een onderneming.” (Bron Wikipedia)

Het betekent dat onder kwaliteitsmanagement alle delen van een bedrijf vallen die zich richten op kwaliteitsverbetering, kwaliteitscontrole en kwaliteitsbeheer.

 

Dus een kwaliteitsmanagementsysteem,

is een structuur waarbinnen je alles vastlegt dat zorgt voor een goede kwaliteit van: mensen, processen, producten en prestaties. Het kan bestaan uit procedures, instructies, software, registraties, doelen en acties. Alle bedrijfsprocessen die een relatie hebben met kwaliteit, vallen onder kwaliteitsmanagement.

Binnen een kwaliteitsmanagementsysteem breng je allerlei zaken in kaart, zoals:

ISO 9001 Kwaliteitsmanagementsysteem ISO+
Het lijkt op een BPM

Je kunt een Kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) ook wel vergelijken met een Business Process Managementsysteem (BPM). Dit is software die door bedrijven wordt gebruikt voor het beheersen van hun bedrijfsprocessen. Het doel van zo’n BPM-systeem is: het automatiseren, verbeteren en efficiënter inrichten van bedrijfsprocessen.

Een kwaliteitsmanagementsysteem komt hier dus in grote lijnen mee overeen. Want je beheerst hiermee de kwaliteitsprocessen in de organisatie.

BPM ISO 9001
Hoe pak je dit aan?

Voor de ISO 9001 moet je een kwaliteitsmanagementsysteem inrichten dat:

  • compleet is,
  • onderhouden wordt,
  • getoetst wordt en
  • verbeterd wordt.

Het is vooral handig om dit digitaal te maken. Iedereen binnen de organisatie kan dan bij het systeem om het te raadplegen. De proceseigenaren kunnen zelf hun eigen deel onderhouden. Je hoeft hier niet direct een software pakket voor aan te schaffen.

Begin eenvoudig

Wij hebben een Digitaal kwaliteitshandboek gemaakt dat alle onderdelen van de ISO 9001 bevat. Dit is een eenvoudige mappenstructuur op het netwerk die is opgebouwd uit 10 standaard processen. Per bedrijf maken we deze op maat. Daarna kunnen jullie deze gaan uitwerken en vullen volgens de acties uit het 5 Stappen programma.

Op deze manier bouw je stap voor stap jullie eigen kwaliteitsmanagementsysteem.

Wil je ook de ISO 9001 makkelijker invoeren en beter organiseren?