Wat is een kwaliteitsmanagementsysteem?

Goed georganiseerde bedrijfsprocessen

Om te voldoen aan de ISO 9001 moet je een kwaliteitsmanagementsysteem opzetten. Maar wat is nu precies een kwaliteitsmanagementsysteem?

Dit is een overzichtelijk geheel van alle vereiste procedures, processen, beleid en registraties.

 

Allereerst, het doel van de ISO 9001

De ISO 9001 is een norm voor kwaliteitsmanagement en bestaat uit richtlijnen voor bedrijven die:

  1. De kwaliteit van hun diensten en producten beheersen;
  2. De kwaliteit van hun diensten en producten continu verbeteren;
  3. De klanttevredenheid continu verbeteren.

Om dit te kunnen realiseren moeten bedrijven allerlei zaken regelen op het gebied van: beleid, organisatie, evaluaties, instructies, controles, registraties, leveranciers, klanttevredenheid enzovoorts.

 

Een kwaliteitsmanagementsysteem,

is dus de structuur waarbinnen je al deze zaken overzichtelijk vastlegt.

Het hoeft niet allemaal op dezelfde plek te staan. Als er maar een duidelijke onderlinge samenhang is. Vaak staan de gegevens van personeelszaken, productie of uitvoering gescheiden van de locatie waar de meer organisatorische zaken zijn opgeslagen.

ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem
Hoe pak je dit aan?

Voor de ISO 9001 moet je een kwaliteitsmanagementsysteem inrichten dat:

  • compleet is,
  • onderhouden wordt,
  • getoetst wordt en
  • verbeterd wordt.

Het is vooral handig om dit digitaal te maken. Iedereen binnen de organisatie kan dan bij het systeem om het te raadplegen. De proceseigenaren kunnen zelf hun eigen deel onderhouden. Je hoeft hier niet direct een software pakket voor aan te schaffen.

BPM ISO 9001
Begin eenvoudig

Wij hebben al een voorbeeld van een kwaliteitsmanagementsysteem gemaakt, het digitale kwaliteitshandboek. Hierin vind je alle onderdelen van de ISO 9001 terug. Het zijn digitale mappen waarin verschillende bedrijfsprocessen zijn uitgewerkt. Per bedrijf kun je deze op maat maken en daarna kun je deze gaan uitwerken volgens de acties uit de 5 Stappen.

Op deze manier bouw je stap voor stap jullie eigen kwaliteitsmanagementsysteem.

Wil je ook de ISO 9001 makkelijker invoeren en beter organiseren?