Wat is een kwaliteitsmanagementsysteem?

Goed georganiseerde bedrijfsprocessen

De opdracht van de ISO 9001 luidt dat je een kwaliteitsmanagementsysteem opzet. Dit systeem moet je ook regelmatig toetsen, onderhouden en verbeteren. Maar wat is nu precies een kwaliteitsmanagementsysteem?

 

Wat is kwaliteitsmanagement?

Om dat te begrijpen kijken we eerst naar de definitie van kwaliteitsmanagement:

“Kwaliteitsmanagement is een tak van het management. Zij streeft naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van een product, productieproces, dienst of organisatie. Kwaliteitsmanagement is geen afgebakend vakgebied, maar komt terug in alle delen van een onderneming.” (Bron Wikipedia)

Onder kwaliteitsmanagement vallen dus alle delen van een organisatie die zich richten op kwaliteitsverbetering, -controle en -beheer.

 

Dus een kwaliteitsmanagementsysteem,

is alles dat zorgt voor een goede kwaliteit van mensen, processen, producten en prestaties. Het  kan bestaan uit procedures, instructies, registraties, doelen en acties. Alle bedrijfsprocessen die een relatie hebben met kwaliteit, vallen onder kwaliteitsmanagement.

 

Vergelijking met BPM

We kunnen het ook vergelijken met een Business Process Managementsysteem (BPM). Dit is software die vaak door bedrijven wordt gebruikt voor het beheersen van hun bedrijfsprocessen. Het doel van zo’n BPM-systeem is: het automatiseren, verbeteren en efficiënter inrichten van deze processen.

Een kwaliteitsmanagementsysteem komt hier in grote lijnen mee overeen. Je zou het daarom ook een Quality Process Managementsysteem kunnen noemen – QPM.

BPM ISO 9001
Inhoud van een kwaliteitsmanagementsysteem

Binnen een kwaliteitsmanagementsysteem breng je dus allerlei zaken in kaart. Zoals:

ISO+ Kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001
Hoe pak je dit aan?

Voor de ISO 9001 moet je een kwaliteitsmanagementsysteem inrichten dat:

  • compleet is,
  • onderhouden wordt,
  • getoetst wordt en
  • verbeterd wordt.

Het is vooral handig om dit digitaal te maken. Iedereen binnen de organisatie kan dan bij het systeem om het te raadplegen. De proceseigenaren kunnen zelf hun eigen deel onderhouden. Je hoeft hier niet direct een software pakket voor aan te schaffen.

Begin eenvoudig

Je kunt bijvoorbeeld eerst beginnen met een mappenstructuur op het netwerk. Hierin breng alle bedrijfsprocessen in onder. Deze vul je vervolgens met alle relevante informatie per proces. Zo bouw je stap voor stap het kwaliteitsmanagementsysteem op.

Ook een ISO 9001 certificaat waar je écht iets aan hebt?